Klassiek homeopaatPraktijk voor Homeopathie Woudenberg
Alida Nijeboer-Verkerk R.Hom®
Zegheweg 1
3931 MR Woudenberg
T. 033-3030664
info@homeopathiewoudenberg.nl

De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66192226.
AGB-code 90102476 en 90061924.

Eerste consult: € 125,- Een eerste consult bestaat uit twee delen: anamnese schriftelijk en praktijk gecombineerd met Vegatest.
Vervolgconsult: € 70,- tot € 80,-
Betaling na afloop van het consult, bij voorkeur per pin betalen. Betalen contant of per bank overmaken is mogelijk.
Graag wil ik u erop wijzen dat het eigen risico van € 385,00 van uw zorgverzekering niet uit de aanvullende verzekering komt, maar uit het basispakket. Dit betekent dus dat u voor een homeopathische behandeling niet de eerste € 385,00 zelf moet betalen.

Afspraken
In de praktijk wordt uitsluitend gewerkt op afspraak. Elke werkdag van 9.00-18.00 en op maandagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Annuleren van de afspraak kan tot 24 uur van tevoren via mail of telefoon. Anders wordt bovenstaand tarief in rekening gebracht.

Door een toename in het aantal aanmeldingen is er soms tijdelijk binnen de Praktijk voor Homeopathie Woudenberg een patiëntenstop. De laatste jaren blijft de praktijk groeien qua patiëntenaantal. 

Hier zijn we natuurlijk erg blij mee, maar om de kwaliteit van homeopathische zorg hoog te houden, zijn we genoodzaakt om af en toe een periode een patiëntenstop te hanteren. Vanaf medio september 2020 is er weer ruimte voor nieuwe aanmeldingen. 

Voor vragen kunt u terecht bij de assistente.
Alvast dank voor uw begrip!

Voor meer informatie kunt  u bellen 033-3030664 of mailen info@homeopathiewoudenberg.nl

Geregistreerd
De praktijk is aangesloten bij een beroepsvereniging, de NVKH, registratie nr. 03-1858. Consulten bij klassiek homeopaten die zijn aangesloten bij de NVKH worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Deze vergoedingen zijn opgenomen in de aanvullende verzekering en kunt u vinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

In het vergoedingen-overzicht 2020 (ligt in de praktijk en in te zien op de website van de NVKH) worden de aanvullende zorgverzekeringen vermeld en daarbij de dekking die deze geven specifiek voor consulten van klassiek homeopaten die aangesloten zijn bij de NVKH.

Ook ben ik aangesloten bij de RBCZ (170322R). De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Ik sta ingeschreven in het hbo-register RBCZ. De beroepsbeoefenaren die ingeschreven staan in dit register, zijn aangemeld door de beroepsorganisaties. De beroepsorganisaties dragen primair de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit op hbo-niveau van deze beroepsbeoefenaren.

RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). De Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat een cliënt in de complementaire zorg op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld en/of begeleid. 

beroepsvereniging NVKHkoepelorganisatie RBCZ

De praktijk is aangesloten bij Stichting Ikzoekchristelijkehulp. Om te waarborgen en te garanderen dat zorginstellingen of zelfstandige zorgverleners werken vanuit de christelijke identiteit, is door Stichting Ikzoekchristelijkehulp.nl het Keurmerk Christelijke Zorg ontwikkeld. Het Keurmerk Christelijke Zorg is een aanvulling op de geldende reguliere kwaliteitseisen aan gezondheidszorg.

Logo IZCH Keurkmerk Christelijke zorg